Woman and Her Pain

स्त्री आणि तिची वेदना

परमेश्वराची उत्तम कलाकृती म्हणजेच स्त्री. खरच खुप आनंदित आणि उत्साहात असणार भगवंत त्यावेळेस, म्हणुन तर इतके सारे भावभावना त्याने स्त्री मध्ये मांडून ठ

Read More