What is Visa Processing - What Happens in the Embassy | Aapli Mayboli

व्हिजा प्रक्रिया म्हणजे काय ? दुतावासात नक्की काय घडते ?

‘ज्या कोणत्या व्यक्तीने आजतागायत ‘व्हिजा’ साठी प्रक्रिया केली असेल, अशा प्रत्येकाला ‘दुतावासात’ व्हिजा प्रोसेस नक्की कशी होते, या बद्दल कुतूहल अवश्य अ

Read More